V místě s dostatečnou úrovní televizního signálu není nutné k anténě připojovat anténní zesilovač a širokopásmovou UHF anténu lze propojit přímo koaxiálním kabelem s televizorem.

 

 

 

 

 

 

 

V případě slabého signálu nebo nutnosti příjmu z více vysílačů-tedy z více směrů, a při použití více než jednoho televizoru, je vhodné použít anténní zesilovač s dvěma vstupy UHF a každou anténu zapojit do samostatného vstupu. Volíme zesilovače, které mají zabudovaný napájecí zdroj.

 

 

 

 

Zapojení anténní výhybky. Napájecí zdroj s anténní výhybkou použijeme v případě, kdy zesilovač nemá vlastní napájecí zdroj. Tato varianta má výhodu v tom, že není nutné mít zásuvku na 230 V v blízkosti antény (např.na půdě), ale napáječ je zapojený v zásuvce u televizoru a napájecí napětí 12V se dostává k zesilovači po koaxiálním kabelu.

 

 

 

 

 

Zapojení koaxiálního kabelu do antény

Správné připojení koaxiálního kabelu k anténní výhybce. Středový drát je upevněn šroubkem uprostřed a stínění převlečené přes kabel je upevněno dvěma šroubky. Středový drátek a stínění se nesmí navzájem dotýkat.

 

 

 

 

Koaxiální kabely jsou nedílnou součástí moderního komunikačního a zábavního průmyslu, umožňují přenos signálů včetně televize, rádia, internetu a mnoha dalších. Když přichází na zapojení koaxiálního kabelu do antény, je důležité dodržet správné postupy, aby se zajišťovala co nejlepší kvalita signálu a minimální ztráty. V tomto článku si projdeme klíčové kroky a rady pro optimální připojení koaxiálního kabelu do antény.

Kroky k optimálnímu zapojení:

 1. Výběr správné antény: Před tím, než začnete zapojovat koaxiální kabel, je důležité zvolit vhodnou anténu pro danou aplikaci. Existují různé typy antén pro různé účely, jako jsou televizní antény, rádiové antény, satelitní antény atd. Zvolení správné antény závisí na oblasti, ve které se nacházíte, a na tom, jaké signály chcete zachytávat.
 2. Vhodný koaxiální kabel: Není jen anténa důležitá, ale také kvalitní koaxiální kabel. Použití špatného kabelu může vést k ztrátě signálu a kvality. Doporučuje se použít kabel s nižšími ztrátami a co nejvyšší odolností vůči rušení.
 3. Správná délka kabelu: Při volbě délky koaxiálního kabelu je třeba zohlednit ztráty signálu. Každý kabel má své specifikace ohledně ztrát na délku. Zbytečně dlouhý kabel může snížit kvalitu signálu.
 4. Odkrytí kabelu: Před zapojením byste měli odkrýt konec koaxiálního kabelu. Odkrytí kabelu odhalí vnitřní vodiče a izolaci. Dejte pozor, abyste neodhalili více vodičů, než je potřeba.
 5. Nastavení konektoru: Na konec koaxiálního kabelu nasaďte vhodný konektor. Nejčastěji používaným konektorem je F-konektor. Pečlivě se ujistěte, že je konektor pevně připevněn k izolaci kabelu a nevznikají žádné volné konce.
 6. Kvalitní spojení: Připojte konektor k anténě nebo zařízení. Dbejte na to, aby bylo spojení pevné a bez jakýchkoli volných pohybů. Nejlepší je, pokud můžete použít vodotěsný konektor, který chrání před povětrnostními vlivy.
 7. Minimalizace ohýbání: Kabel by měl být pokládán tak, aby se minimalizovalo jeho ohýbání, zvláště ostré zákruty. Ohýbání kabelu může způsobit zvýšenou ztrátu signálu.
 8. Ochrana kabelu: Pokud je kabel veden venku, měl by být chráněn před povětrnostními vlivy, UV zářením a fyzickým poškozením. Použití ochranných pouzdření nebo hadic může prodloužit životnost kabelu.

Rady pro optimální výkon:

 • Kvalita kabelu a konektorů: Nepodceňujte výběr kvalitního koaxiálního kabelu a konektorů. Investice do kvalitních komponentů se vyplatí v podobě lepšího signálu a menších problémů.
 • Správná instalace: Při instalaci kabelu a antény dodržujte pokyny výrobce. Nesprávná instalace může vést k problémům s signálem.
 • Kontrola signálu: Po dokončení instalace proveďte kontrolu signálu. Můžete použít speciální měřicí zařízení nebo se spolehnout na zkušenosti se sledováním televizního signálu.
 • Ochrana před rušením: Umístění antény mimo oblasti s rušením (elektrické zařízení, silné magnetické pole atd.) může pomoci udržet vysokou kvalitu signálu.

Zapojení koaxiálního kabelu do antény není složité, ale vyžaduje pečlivost a pozornost k detailům. S dodržením správných postupů a výběrem kvalitních komponentů můžete získat optimální výkon a užívat si kvalitního signálu ze svých zařízení.