Nastavení paraboly pro příjem družice Astra 23,5°E Skylink  bez měřícího přístroje

Pro příjem programů z družice je potřeba nainstalovat venkovní parabolu na pevný držák – na zeď pomocí výložníku, na střešní stožár, atd. Družice Astra 3 je umístěna ve výšce 36000km nad rovníkem na 23,5° východní délky, proto je nutné umístit parabolu tak, aby měla nestíněný výhled na jih. Signál dopadá shora pod úhlem asi 33° vztaženo k zemskému povrchu. Případná překážka (strom, vysoký dům, prudký svah) ve směru příchodu signálu musí být nižší než polovina vzdálenosti mezi parabolou a touto překážkou.

Pro vlastní nastavení je kromě satelitního přijímače, který je propojen koaxiálním kabelem s konvertorem (LNB) připevněným na parabole, nutný televizor s HDMI vstupem, nebo televizor se satelitním tunerem. Dále je vhodné mít kompas nebo alespoň znát jižní směr. Protože je při nastavování nezbytná viditelnost na obrazovku televizoru, musíte si satelitní přijímač s televizorem umístit do blízkosti paraboly. Pokud to není možné, je nutná spolupráce dalšího člověka. Přibližný směr lze určit podle satelitních parabol v okolí. Použijeme parabolu o průměru 80 cm.

Nejdříve nastavíme sklon paraboly vzhledem ke kolmici k zemskému povrchu, tzv. elevaci. Její hodnota je stejně jako azimut (natočení ve směru sever – jih) závislá na souřadnicích vašeho místa (zeměpisná šířka a délka). Na základě souřadnic je možné vypočítat hodnotu elevace i azimutu. Zde jsou uvedeny hodnoty pro Ostravu:

azimut: 173°

elevace: 32,69°

Nastavíme elevaci. Na držáku paraboly je stupnice, na které tuto hodnotu nastavíme. Parabolu namíříme na jih.
Pro příjem programů satelitního poskytovatele Skylink volíme přijímač s funkcemi Skylink-ready a fast-scan. Na satelitním přijímači zvolte menu-instalace-manuální vyhledávání (nastavení transpondéru-TP) a nastavte parametry: 12344 MHz, horizontálně (H), SR=29900, (popř. FEC=2/3 a DVB-S2/8PSK, pilot=off). V nastavení LNB musí být nastaven typ LNB univerzální a LNB frekvence 9750/10600.

Nastavení satelitu astra 23,5 skylinknastavení lnb skylink

Potom pomalu otáčejte parabolou ve směru od jihu k východu. Při točení parabolou roste a klesá ukazatel úrovně signálu (na obrázku ten vrchní). Když jste nasměrováni na určitý satelit, úroveň vzroste, mimo něj klesne( tuto frekvenci vysílají i jiné družice). Pokud jsou oba ukazatele stále nulové, je nějaký problém na trase LNB – přijímač (špatně zašroubované konektory, poškozený koaxiální kabel, vadné LNB). Otáčejte parabolou až naběhne nenulová hodnota kvality signálu a potom jemnou změnou azimutu a popř. i elevace docilte maximální hodnoty na tomto ukazateli. Pro příjem bez výpadků by měl ukazovat více než 60%.

Potom dotáhněte všechny upevňovací šrouby paraboly, přitom kontrolujte, zda se nesníží hodnota kvality signálu.
Pokud při otáčení nedojde k nárůstu kvality signálu, je pravděpodobně zcela špatně nastavená elevace, např. kvůli nekolmé instalaci držáku. Dostavení elevace provedete tak, že otáčíte parabolou doprava nebo doleva a zároveň měníte sklon paraboly a sledujete ukazatel úrovně signálu.

Jeho hodnota by měla v určitém momentu vzrůst. Nastavte maximum – jste nasměrováni na nějakou družici. Jemně dotáhněte šrouby regulující sklon paraboly a pomalu otáčejte parabolou ve vodorovné rovině, dokud se na přijímači nezobrazí i ukazatel kvality signálu. Zvolte vyhledat programy.

Pokud přijímač naladí nějaké neznámé stanice, jste na jiné družici, je třeba změnit azimut-zase pomalu pohybovat s parabolou v horizontálním směru, než přijímač naladí stanice České televize (provozovatele Skylinku). Nyní opět zobrazte ukazatele a upravte sklon paraboly tak, aby síla i kvalita signálu byly na maximální možné úrovni. Nakonec je třeba rovnoměrně utáhnout všechny šrouby.

Když máte parabolu nastavenou a upevněnou, zvolíte na přijímači volbu vyhledat všechny programy na dané družici přes funkci fast-scan.

Instalace F konektoru na koaxiální kabel:

Odstraňte vrchní izolaci koaxiálního kabelu (pozor na poškození stínění-opletení)

Stínění přetáhněte přes vrchní izolaci kabelu.

Obnažte vnitřní měděný drát odstraněním vnitřní izolace.

Našroubujte F konektor na koaxiální kabel ( přes stínění).

Vnitřní drát přesahuje F konektor o 3 mm.